swissmatt by bedchaijaroen.com

ที่นอน ciara รุ่น parasiam ฟองอัดโพลียูรีเทนเกรดดี หนา 6นิ้ว

หมวด: ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, 12 มกราคม 2563

ที่นอนฟองน้ำอัดโคเคียวผ้านอก

ciara-parasiam

6 ฟุต หนา6นิ้ว ปกติ 19,900 ลดเหลือ 13,900 บาท

5 ฟุต หนา6นิ้ว ปกติ 17,900 ลดเหลือ 12,900 บาท

3.5ฟุต หนา6นิ้วปกติ12,900 ลดเหลือ   8,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ที่นอน ciara รุ่น parasiam ฟองอัดโพลียูรีเทนเกรดดี หนา 8นิ้ว

หมวด: ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, 12 มกราคม 2563

ciara-parasiam

Order...

6 ฟุต หนา8นิ้ว ปกติ 22,900 ลดเหลือ 14,900 บาท

5 ฟุต หนา8นิ้ว ปกติ 20,900 ลดเหลือ 13,900 บาท

3.5ฟุตหนา8นิ้ว ปกติ16,900 ลดเหลือ   9,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ที่นอน homematt รุ่น parasiam ฟองน้ำอัดโคเคียว หนา 8นิ้ว

หมวด: ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, 12 มกราคม 2563

ที่นอนฟองน้ำอัดโคเคียว

homematt-parasiam

6 ฟุต หนา8นิ้ว ปกติ 24,900 ลดเหลือ 14,900 บาท

5 ฟุต หนา8นิ้ว ปกติ 22,900 ลดเหลือ 13,900 บาท(สินค้าหมด)

3.5ฟุตหนา8นิ้ว ปกติ18,900 ลดเหลือ   9,900 บาท(สินค้าหมด)

อ่านเพิ่มเติม...

ที่นอน homematt รุ่น parasiam ฟองน้ำอัดโคเคียว หนา 6นิ้ว

หมวด: ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี
อัพเดตล่าสุดเมือ วันศุกร์, 17 พฤษภาคม 2562

ที่นอนฟองน้ำอัดโคเคียว

homematt-parasiam

6 ฟุต หนา6นิ้ว ปกติ 22,900 ลดเหลือ 10,900 บาท

5 ฟุต หนา6นิ้ว ปกติ 20,900 ลดเหลือ   9,900 บาท(สินค้าหมด)

3.5ฟุตหนา6นิ้ว ปกติ16,900 ลดเหลือ   7,900 บาท(สินค้าหมด)

อ่านเพิ่มเติม...

ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี evergreen รุ่น fillingcare หนา 6นิ้ว

หมวด: ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี
อัพเดตล่าสุดเมือ วันจันทร์, 23 มีนาคม 2563

evergreen-fillingcare-6

6 ฟุต ปกติ 18,900 ลดเหลือ 9,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 16,900 ลดเหลือ 8,900 บาท

3.5ฟุตปกติ11,900 ลดเหลือ 6,900 บาท(Order)

อ่านเพิ่มเติม...

ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี evergreen รุ่น fillingcare หนา 8นิ้ว

หมวด: ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, 12 มกราคม 2563

Evergreen-Fillingcare-8

6 ฟุต ปกติ 20,900 ลดเหลือ 11,900 บาท(order)

5 ฟุต ปกติ 18,900 ลดเหลือ 10,900 บาท(order)

3.5ฟุตปกติ13,900 ลดเหลือ   7,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี evergreen รุ่น fillingcare หนา 2นิ้ว

หมวด: ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, 12 มกราคม 2563

evergreen-Fillingcare-2

6 ฟุต ปกติ 6,900 ลดเหลือ 4,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 6,500 ลดเหลือ 4,500 บาท

3.5ฟุตปกติ4,900 ลดเหลือ 3,500 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี evergreen รุ่น fillingcare หนา 4นิ้ว

หมวด: ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, 12 มกราคม 2563

evergreen-Fillingcare-4

6 ฟุต ปกติ 11,900 ลดเหลือ 5,980 บาท

5 ฟุต ปกติ 10,900 ลดเหลือ 5,580 บาท

3.5ฟุตปกติ  8,900 ลดเหลือ 4,980 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี swissmatt รุ่น sleepcare หนา 6.5นิ้ว

หมวด: ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, 12 มกราคม 2563

ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี แน่นหนึบ

Swissmatt-Sleepcare-6

6 ฟุต ปกติ 22,900 ลดเหลือ 11,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 20,900 ลดเหลือ 10,900 บาท

3.5ฟุต ปกติ15,900 ลดเหลือ  8,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี swissmatt รุ่น sleepcare หนา 8.5นิ้ว

หมวด: ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอาทิตย์, 12 มกราคม 2563

ที่นอนฟองน้ำอัดโพลี แน่นหนึบ

swissmatt-sleepcare-8

6 ฟุต  ปกติ 26,900 ลดเหลือ 13,900 บาท

5 ฟุต  ปกติ 24,900 ลดเหลือ 12,900 บาท

3.5ฟุต ปกติ18,900 ลดเหลือ   9,900 บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ฟองน้ำอัดโพลียูรีเทน

ฟองน้้ำอัดที่นำมาใช้ในการประกอบที่นอนนั้น อาจมีหลายหลาย แต่จะแบ่งคร่าวๆ ก็จะเป็นเกรด abc นั้นคือเหตุผลที่ทำให้ราคาแตกต่างกัน ฟองน้ำอัดเกรดเอ ก็จะคัดเอาฟองน้ำเนื้อดี(ฟองน้ำโพลียูรีเทน)น้ำมาปั่นอัดแน่น แต่ก็ยังคงความนุ่มและยืดหยุ่นอยู่พอควรพับม้วนง่ายไม่หักหรือฉีกขาด ส่วนฟองน้ำอัดเกรดบี ก็อาจจะเอาฟองน้ำหลายๆแบบมาปั่นอัดรวมกันทำให้ราคาประหยัดมากกว่าแต่จะมีน้ำหนักมากกว่าความนุ่มนวลน้อยกว่า และฟองน้ำอัดเกรดซี อาจจะใช้เศษฟองน้ำทั่วไปและวัสดุอย่างอื่นผสมเข้าไปด้วย จะให้รู้สึกแน่นๆแข็งๆขาดความยืดหยุ่นพับม้วนยากและอาจจะหักหรือฉีกขาดได้ที่สำคัญน้ำหนักมากที่สุด ที่นอนฟองน้ำอัดมักมีผู้ขายยัดเยียดความเป็นยางพาราให้อยู่เสมอ เพราะฟองน้ำอัดให้ความแน่นคล้ายๆยางพาราอัดและคงทนนั้นเอง

โพลียูรีเทนคืออะไร

โพลียูรีเทน (Polyurethane) หรือที่นิยมใช้ในตัวย่อว่า PU คือ สารพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยชีวเคมีระหว่างการเชื่อมต่อของยูรีเทนและพอลิเมอร์ของโพลียูรีเทน โดยมีการประกอบกันขึ้นมาจากมอนอเมอร์อย่างน้อย 2 ชนิด สำหรับวัสดุที่โพลียูรีเทนเป็นส่วนประกอบนั้นจะมีคุณสมบัติโดดเด่นได้แก่ ความเหนียว ความหนาแน่น และคงทน
ในปัจจุบัน วัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากโพลียูรีเทนมีหลากหลาย เนื่องจากโพลียูรีเทนมีความยืดหยุ่นและให้ความทนทานสูง จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์จากโพลียูรีเทนที่มักจะพบบ่อยๆ อธิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่นอน เครื่องแต่งกาย วัสดุประกอบไม้-พลาสติก อุปกรณ์ชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิด ฯลฯ
ข้อควรระวัง
โพลียูรีเทน สามารถติดไฟได้ มีควันหนาแน่นอาจปล่อยแก๊สพิษออกมาเมื่อติดไฟ ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่บนที่นอน หรือเมื่อเลิกใช้งานเนื่องจากการใช้นอนมาเป็นเวลานานไม่ควรทำลายโดยการเผา