องค์ประกอบที่นอน

ที่นอนสปริง

รายละเอียดข้อแตกต่างที่นอนสปริงแยกตามวัสดุหลัก

ที่นอนสปริง เสริม ยางพารา (ราคาแพง)

ที่นอนสปริง เสริม ฟองน้ำ (ราคาปานกลาง)

ที่นอนสปริง เสริม ฟองน้ำอัด (ราคาปานกลาง)

ที่นอนสปริง เสริม ใยมะพร้าว (ราคาปานกลางถึงถูก)

ที่นอนสปริง เสริม เฟล์ว (ราคาถูก)
ที่นอนสปริง เสริม พีอี (ราคาถูก)

ที่นอน สปริง ไม่มีวัสดุเสริม (ราคาถูกสปริงทิ้มหลัง)


 ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง

รายละเอียดข้อแตกต่างที่นอนพ็อกเก็ตสปริงแยกตามวัสดุหลัก

ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง เสริม เมโมรี่โฟม (ราคาแพง)

ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง เสริม ยางพารา (ราคาปานกลางถึงแพง)

ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง เสริม ฟองน้ำโพลียูรีเทน (ราคาปานกลางถึงถูก)

ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง เสริม ฟองน้ำอัด(ราคาปานกลางถึงถูก)

ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง เสริม เฟล์ว ใยสังเคราะห์ (ราคาถูก)


ที่นอนยางพารา

ความแตกต่างยางพารา

ยางพาราผสมโฟมโพลียูรีเทน(ราคาแพง)

ยางพาราแผ่น (ราคาปานกลางถึงแพง)

ยางพาราอัด (ราคาปานกลางถึงถูก)

ยางพาราผสมโฟมยางโพลีอัด ราคาปานกลางถึงถูก


ที่นอนฟองน้ำอัด

ความแตกต่างฟองน้ำอัด

ที่นอนฟองน้ำโพลีอัดล้วน (ราคาแพง)

ที่นอนฟองน้ำอัดผสม (ราคาปานกลาง)

ที่นอนฟองน้ำอัดรวมทุกอย่างที่ผสมกันได้ (ราคาถูก)


 คิ้วติ้งผ้าหุ้ม

คิ้วติ้งขนสัตว์ (ให้ความนุ่มนวน)

คิ้วติ้งยางพารา (ให้ความนุ่ม ยืดหยุ่นดี)

คิ้วติ้งฟองน้ำ (ให้ความนุ่ม รู้สึกดีกว่าใยสังเคราะห์)

คิ้วติ้งใยสังเคราะห์ (ให้ความนุ่ม)

คิ้วติ้งผสมอย่างละชั้น

ชนิดผ้าหุ้ม

ผ้านุ่ม ผ้าขนสัตว์ (สวยงาม นุ่มนวน อาจเหมาะสำหรับเมืองหนาว)

ผ้านุ่ม ผ้าฝ้าย (นุ่มนวน สวยงาม ระบายอากาสได้ดี)

ผ้านุ่ม ผ้าใยสังเคราะห์ (นุ่มนวน สวยงาม)

ผ้าแจ็กการ์ด หรือ ผ้านอก (เกรดต่ำอาจเกิดไฟฟ้าสถิต)

ผ้าจีน (อาจเกิดไฟฟ้าสถิต)

ผ้าใหมยี่ปุ่น (อาจร้อน)

ผ้าทีซี (สากๆ)

หนังเทียม pd pu pvc (ไม่สามารถคิ้วติ้งได้ ร้อน แต่ทำความสะอาดง่าย)