RSS Feed

ที่นอน Sera

พฤศจิกายน 25, 2013 by admin No Comments »

ที่นอน Sera รุ่น Emperer พ็อกเก็ตสปริง+ฟองยางโพลีเนื้อนุ่ม ผ้าฝ้ายกันไรฝุ่น หนา 10นิ้ว

sera-empeper

6 ฟุต ปกติ 24,900 ลดเหลือ 10,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 21,900 ลดเหลือ   9,900 บาท

3.5ฟุตปกติ15,900 ลดเหลือ  7,400 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 02 มีนาคม 2014 เวลา 16:00 น.)

อ่านเพิ่มเติม…

ที่นอน Sera รุ่น Metro พ็อกเก็ตสปริง+ฟองยางพียูอัดยืดหยุ่น หนา 10นิ้ว

sera-metro

6 ฟุต ปกติ 28,900 ลดเหลือ 12,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 26,900 ลดเหลือ 11,900 บาท

3.5ฟุตปกติ18,900 ลดเหลือ   8,900 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2014 เวลา 23:36 น.)

อ่านเพิ่มเติม…

ที่นอน Sera รุ่น Oriental พ็อกเก็ตสปริง+ฟองอัด หนา 11 นิ้ว

sera-oriental11

6 ฟุต ปกติ 40,900 ลดเหลือ 15,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 38,900 ลดเหลือ 14,900 บาท

3.5ฟุตปกติ30,900 ลดเหลือ   9,900 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 18:40 น.)

อ่านเพิ่มเติม…

ที่นอน Sera รุ่น Arena ฟองอัด+ยางพาราธรรมชาติ ผ้านุ่มกันไรฝุ่น หนา 8นิ้ว

sera-arena

6 ฟุต ปกติ 36,900 ลดเหลือ 17,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 34,900 ลดเหลือ 15,900 บาท

3.5ฟุตปกติ28,900 ลดเหลือ 10,900 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 03:18 น.)

อ่านเพิ่มเติม…

ที่นอน Sera รุ่น GIFT ฟองอัด P.U 100% เสริมฟองโพลีฯเนื้อนุ่ม ผ้าฝ้ายกันไรฝุ่น หนา 6นิ้ว

Sera/gift

6 ฟุต ปกติ 24,900 ลดเหลือ 10,800 บาท

5 ฟุต ปกติ 22,900 ลดเหลือ   9,800 บาท

3.5ฟุตปกติ16,900 ลดเหลือ   6,800 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 18:31 น.)

อ่านเพิ่มเติม…

ที่นอน Sera รุน Ocean สปริง bonnell เสริมแผ่นฝ้ายอัดแน่น + ฟองยาง PE เนื้อแน่น หุ้มผ้าฝ้าย หนา 10นิ้ว

sera-ocean

 6 ฟุต ปกติ  16,900 ลดเหลือ 6,900 บาท

 5 ฟุต ปกติ  14,900 ลดเหลือ 6,490 บาท

3.5 ฟุตปกติ 10,900 ลดเหลือ 4,500 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 17:15 น.)

อ่านเพิ่มเติม…

ที่นอน Sera รุ่น Aroma พ็อกเก็ตสปริง+ฟองอัด หนา 10 นิ้ว

sera-aroma

6 ฟุต ปกติ 24,900 ลดเหลือ 11,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 21,900 ลดเหลือ 10,900 บาท

3.5ฟุตปกติ15,900 ลดเหลือ  8,400 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2013 เวลา 00:50 น.)

อ่านเพิ่มเติม…

ที่นอน Sera รุ่น Frankfert พ็อกเก็ตสปริง+ฟองอัด หนา 10 นิ้ว

sera-frankfert

6 ฟุต ปกติ 32,900 ลดเหลือ 14,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 30,900 ลดเหลือ 13,900 บาท

3.5ฟุตปกติ26,900 ลดเหลือ   9,900 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2014 เวลา 17:54 น.)

อ่านเพิ่มเติม…

ที่นอน Sera รุ่น Impression พ็อกเก็ตสปริง+ยางพาราธรรมชาติ ผ้านุ่มกันไรฝุ่น หนา 12นิ้ว

sera-impression

6 ฟุต ปกติ 44,900 ลดเหลือ 16,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 40,900 ลดเหลือ 15,900 บาท

3.5ฟุตปกติ32,900 ลดเหลือ 10,900 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:58 น.)

อ่านเพิ่มเติม…

ที่นอน Sera รุ่น Milan พ็อกเก็ตสปริง + ฟองยางโพลีฯอัดแน่น หนา 12นิ้ว

Sera-milan

6 ฟุต ปกติ 39,900 ลดเหลือ 19,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 35,900 ลดเหลือ 17,900 บาท

3.5ฟุตปกติ25,900 ลดเหลือ 12,900 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 21:20 น.)

อ่านเพิ่มเติม…

ที่นอน Sera รุ่น Felix ฟองอัดโพลีฯ 100% ผ้าฝ้ายเนื้อดีกันไรฝุ่น หนา 8นิ้ว

sera_felix

6 ฟุต ปกติ 26,900 ลดเหลือ 12,800 บาท

5 ฟุต ปกติ 24,900 ลดเหลือ 11,800 บาท

3.5ฟุตปกติ 19,900 ลดเหลือ  8,400 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 21:23 น.)

อ่านเพิ่มเติม…

ที่นอน Sera รุ่น Berlin สปริงบอนเนล+ใยสังเคราะห์อัดแน่น หนา 9 นิ้ว

sera-berlin

6 ฟุต ปกติ 12,900 ลดเหลือ 5,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 11,900 ลดเหลือ 5,490 บาท

3.5 ฟุตปกติ 8,900 ลดเหลือ 3,900 บาท

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 17:14 น.)

อ่านเพิ่มเติม…

 

 

Comments are closed.