RSS Feed

อันตรายจากการใช้ อ๊อกซิเจน

มิถุนายน 11, 2019 by admin No Comments »

อ๊อกซิเจน มึคุณสมบัติ คือ ไม่ติดไฟ แต่จะช่วยให้ไฟติด และอ๊อกซิเจนมีความเข้มข้นสูงถ้าสัมผัสกับความร้อนหรือประกายไฟ จะทำให้ระเบิคที่รุ่นแรงถึงขั้นเสียชีวิต

และ ห้ามใช้อ๊อกซิเจนกับชิ้นงานหรืออุปกรณ์ที่มีน้ำมันหรือจาระบีเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงเช่นกัน เช่นห้ามใช้กันคอมแอร์ สว่านลม ปืนลม เพราะอุปรณ์เหล่านี่มีสารหล่อลื่น จะทำให้ระเบิดที่รุนแรง

 

Comments are closed.