RSS Feed

Archive for the ‘ที่นอน Sera’ Category

ที่นอน Sera รุ่น Frankfert

กรกฎาคม 25, 2013 by admin ไม่ให้ใส่ความเห็น
sera-frankfert

ที่นอน Sera รุ่น Frankfert

6 ฟุต ปกติ 32,900 ลดเหลือ 14,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 30,900 ลดเหลือ 13,900 บาท

3.5ฟุตปกติ26,900 ลดเหลือ   9,900 บาท

ที่นอน Sera รุ่น Frankfert เป็นที่นอนพ็อกเก็ตสปริงแยกอิสระหมดปํญหาที่นอนสั่นสะเทือนรบกวนคนที่นอนด้านข้างขณะขยับพลิกตัวเปลี่ยนท่านอน วัสดุเหนือโครงสปริงเสริมตาข่ายโพลีโพไพลีนเนื้อเหนียวป้องกันที่นอนยุบตัวเป็นแอ่ง ชั้นเบาะประกบด้วยแผ่นฟองยางสังเคราะห์เนื้อเหนียวอ่อนนุ่มเพื่อโอบอุ้มแผ่นหลังไม่ให้เกิดความเมื่อยล้า ฟองยางสังเคราะห์เกรดพิเศษนี้ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่มคล้ายฟองยางพาราธรรมชาติระบบทาลาเลเลยทีเดียว จึงให้ความสะบายเกินราคา คุ้มค่าเกินก่วาที่คิด หุ้มด้วยผ้าฝ้ายเนื้ออ่อนนุ่มนวนป้องกันไรฝุ่น พร้อมกับรับประกันการยุบตังของโครงสร้างพ็อกเก็ตสปริงถึง 15 ปีจาก Sera

 

ที่นอน Sera รุ่น Oriental

by admin ไม่ให้ใส่ความเห็น

Print

6 ฟุต ปกติ 30,900 ลดเหลือ 13,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 28,900 ลดเหลือ 12,900 บาท

3.5ฟุตปกติ24,900 ลดเหลือ   9,400 บาท

ที่นอน Oriental เป็นที่นอนพ็อกเก็ตสปริงแยกอิสระหมดปํญหาที่นอนสั่นสะเทือนรบกวนคนที่นอนด้านข้างขณะขยับพลิกตัวเปลี่ยนท่านอนวัสดุเหนือโครงสปริงเสริมตาข่ายโพลีโพไพลีนเนื้อเหนียวป้องกันที่นอนยุบตัวเป็นแอ่งชั้นเบาะประกบด้วยแผ่นฟองยางสังเคราะห์อัดแน่นเนื้อเหนียวเพื่อโอบอุ้มแผ่นหลังไม่ให้ยุบจมเป็นแอ่งช่วยป้องกันความเมื่อยล้าฟองยางสังเคราะห์อัดเกรดพิเศษช่วยให้ความรู้สึกอ่อนนุ่มจึงให้ความสะบายเกินราคาคุ้มค่าเกินก่วาที่คิดหุ้มด้วยผ้าฝ้ายเนื้ออ่อนนุ่มนวนป้องกันไรฝุ่นพร้อมกับรับประกันการยุบตังของโครงสร้างพ็อกเก็ตสปริงถึง15 ปีจาก Sera

 

ที่นอน Sera รุ่น Aroma

by admin ไม่ให้ใส่ความเห็น

sera-aroma-11

6 ฟุต ปกติ 24,900 ลดเหลือ 11,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 21,900 ลดเหลือ  10,900 บาท

3.5ฟุตปกติ15,900 ลดเหืลือ   8,400 บาท

ที่นอน Sera- Aroma เป็นที่นอนพ็อกเก็ตสปริงแยกอิสระหมดปํญหาที่นอนสั่นสะเทือนรบกวนคนที่นอนด้านข้างขณะขยับพลิกตัวเปลี่ยนท่านอนวัสดุเหนือโครงสปริงเสริมตาข่ายโพลีโพไพลีนเนื้อเหนียวป้องกันที่นอนยุบตัวเป็นแอ่งชั้นเบาะประกบด้วยแผ่นฟองยางสังเคราะห์อัดพิเศษเพื่อโอบอุ้มแผ่นหลังนอนไม่จมและเสริมฟองยางสังเคราะห์เกรดพิเศษนี้ให้ความรู้สึกออ่นนุ่มเพื่อผ่อนคลายช่วยให้นอนสะบายมากขึ้นเกินราคาคุ้มค่าเกินก่วาที่คิดหุ้มด้วยผ้าฝ้ายเนื้ออ่อนนุ่มนวนป้องกันไรฝุ่นพร้อมกับรับประกันการยุบตังของโครงสร้างพ็อกเก็ตสปริงถึง15 ปีจาก Sera

 

ที่นอน Sera รุ่น Felix

by admin ไม่ให้ใส่ความเห็น

Sera_Felix

6 ฟุต ปกติ 26,900 ลดเหลือ 12,800 บาท

5 ฟุต ปกติ 24,900 ลดเหลือ 11,800 บาท

3.5ฟุตปกติ 19,900 ลดเหลือ  8,400 บาท

ที่นอน Felix เป็นที่นอนฟองยางสังเคราะห์อัดแน่นภายในป้องกันที่นอนยุบตัวให้ความรู้สึกแน่น วัสดุชั้นเบาะเสริมด้วยฟองยางสังเคราะห์เนื้อเหนียวยืดหยุ่น เพื่อเพิ่มความสะบายที่ผิวสัมผัส หุ้มด้วยผ้าฝ้ายเนื้อดีป้องกันไรฝุ่นเชื้อราแบคทีเรีย เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบที่นอนแบบนุ่มแน่นกำลังดี เพื่อป้องกันการปวดหลังและความเหมื่อยหล้า จึงเป็นที่นอนที่ให้ความแน่นที่ให้ความรู้สึกยืดหยุ่นที่แตกต่าง รับประกัน 15 ปี