Slumberland
สลัมเบอร์แลนด์ไม่เพียงแต่สร้างสรรค์ที่นอนที่ดีต่อสุขภาพและการพักผ่อนของคุณเท่านั้น แต่เราพยายามที่จะให้ที่นอนนั้นอยู่กับคุณได้ตราบนานเท่านาน เพราะสำหรับเราคุณคือคนพิเศษ เราจึงอยากให้ความสบายและความไว้เนื้อเชื่อใจที่คุณมีให้กับเราถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อๆ ไป สลัมเบอร์แลนด์จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่นอนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและทุกคนในครอบครัว

ที่นอน Slumberland - Monde

Price sale / Only mattress


6 ฟุต ปกติ 55,900 ลดเเหลือ 26,900 บาท

5 ฟุต ปกติ 45,900 ลดเเหลือ 22,900 บาท

3.5 ฟุตปกติ33,900ลดเเหลือ 15,900 บาท

Promotion

สำหรับที่นอนSlumberlandรุ่นMonde(หรือรุ่นMND)นี้ไม่ได้เป็นที่นอนพ็อกเก็ตสปริงแบบแยกสปริงแต่ละลูกอย่างอิสระแต่เป็นที่นอนพ็อกเก็ตสปริงแบบต่อเนื้อง
เพราะลักษณะของโครงสร้างใช้สปริงแบบต่อเนื้องแล้วนำมาห่อด้วยถุงผ้าเป็นแถวยาวพร้อมพับกลับไปกลับมาให้ได้โครงสร้างของที่นอนตามขนาดที่ต้องการซึ่ง
เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบนอนที่นอนพ็อกเก็ตสปริงแบบแน่น